Ανακοίνωση ενόψει του εορτασμού των Θεοφανείων από το Γ΄Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης

  Όπως μας ενημέρωσε το Γ΄  Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης οι ενδιαφερόμενοι κολυμβητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στον εορτασμό των Αγίων Θεοφανείων την Πέμπτη 06 Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κ.Λ.Θ. /  Γ΄ Λιμενικού τμήματος ( τηλ. 23510-61209). 

          Οι δηλώσεις συμμετοχής των κολυμβητών θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 06-01-2022 ώρα 9:00, εφόσον αυτές συνοδεύονται οπωσδήποτε από πιστοποιητικό διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου, ο οποίος (έλεγχος) να έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ( 72) ωρών ή εναλλακτικά με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοιού  COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την 06-01-2022 που να πιστοποιεί την αρνητική διάγνωση του ενδιαφερομένου κολυμβητή. 

          Ενδιαφερόμενοι κολυμβητές, που δεν θα υποβάλλουν εγκαίρως στο Κ.Λ.Θ./Γ΄ Λ/Τα ΣΚ. Κατερίνης, τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού