Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών πολιτών σε έως 72 δόσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5036/2023 υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 1-11-2021 έως 1-2-2023.

Η ρύθμιση γίνεται σε 36 δόσεις ή έως 72 δόσεις με ανάλογο επιτόκιο.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα αναβίωσης της χαμένης ρύθμισης των 100 δόσεων κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 30-6-2023. Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: aiginio@otenet.gr.

Για πληροφορίες καλείτε στα τηλ.: 2353350102 (κ. Κολόμβα) ή 2353350101 (κ. Μπαμπάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία

Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ