Ώρες λειτουργίας της επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης Μακρυγιάλου

Γνωστοποιείται ότι όπως μας ενημέρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, «……η Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη Μακρυγιάλου είναι ανοιχτή για το κοινό μεταξύ των ωρών 08.00-14.30, κατόπιν συνεννοήσεως με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, σύμφωνα και με την αριθμ. 132808/31-03-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 1306/Β/02-04-2021) για τον καθορισμό του θερινού ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, εξαιρουμένου φυσικά του διαστήματός που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας.»

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού