ΔΤ για τη συνεργασία Δήμου με τη ΔΕΗ για την εκπόνηση μελετών κατασκευής φραγμάτων για "Κρασοπούλι" & "Ντεπόνιτσα"