Τροποποίηση 1ης και 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (2) του Μέτρου 3.2.11 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Τροποποίηση της 1ης (ΑΔΑ: ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 55.1) και 2ης (ΑΔΑ: ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 55.2) Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11, «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501183 κ. Ι. Σακελλαρίου ).

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
tropopoiisi_1is_prosklisis_metro_3.2.11_me_ada.pdf282.56 KB
tropopoiisi_2is_prosklisis_metro_3.2.11_me_ada.pdf282.44 KB