Συνημμένες καταστάσεις των πωλητών Λαϊκών Αιγινίου, Κολινδρού και Μακρυγιάλου που θα συμμετέχουν την Τετάρτη 07-04-2021 και την Παρασκευή 09-04-2021 λόγω των περιορισμών που ισχύουν.