Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 & ώρα 20:00

Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 & ώρα 20:00