Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε. στις 18-09-2019 (Προϋπολογισμός 2020 ) .