Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε. στις 02-06-2020 ( Απολογισμός 2019 ) .