Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 & ώρα 19:00