Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης -Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων Ετήσιο 2021

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων χορήγσης ενίσχυσης θα είναι η Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και η λήξη της Θα είναι η Τρίτη 2 Μαίου 2023

Αφορά παραγωγούς, των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν απο θεομηνίες κατα τη χρονική περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΙΟΥ) των Κοινοτήτων ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΚΑΤΑΧΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ-ΜΕΘΩΝΗΣ-ΑΛΩΝΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ-ΠΥΔΝΑΣ

ΕΣΠΑ