ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ(4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

1.-Κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποσκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης του πίνακα. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση aiginio@otenet.gr.

2.-Οι κατωτέρω υποψήφιοι ισοβαθμούν ως εξής: οι υπ. αριθ.3 και 4 με 10 μονάδες

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Προσωρινός Πίνακας.pdf627.83 KB