Ενημερωτικό υλικό Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και μνημόνιο ενεργειών για παιδικούς σταθμούς/ Σεισμός και προστασία στον εργασιακό χώρο