ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού γνωστοποιεί την πληρωμή μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών επιστημών 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα

κατατίθενται στο Δήμο μας στο γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (δημοτικό κατάστημα, ισόγειο, τηλέφωνο 2353350105-106) από 09-02-

2024 έως και 13-02-2024.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο

Ανθρώπινου Δυναμικού (κ.Σ.Γεωργιάδου, τηλ.2353350114 και κ.Α.Βάλη,

τηλ.235335136).

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου
ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου
ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου
ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Ο ΔΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχουειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών,ΓΝΩΣΤΟΠΟΤην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του ΔημάρχουΠΕ Πολιτικών Επιστημών,
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση!.pdf446.29 KB

ΕΣΠΑ