Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη των πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού του δήμου

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από
07-06-2024 έως 13-06-2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλέφ: 2353350105-106).
Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τηλέφωνα: 2353350136-124 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 07-06-2024 έως 13-06-2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλέφ: 2353350105-106).Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τηλέφωνα: 2353350136-124 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ .pdf580.54 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _n1599-peri_mi_katadikis.doc44 KB
Αίτηση -1.doc78.5 KB

ΕΣΠΑ