Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμος Πύδνας -Κολινδρού ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων,για τις εξής ειδικότητες, ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων και ΥΕ Εργατών (συνοδών) απορριμματοφόρου, για το  χρονικό διάστημα 4 μηνών.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20-03-2020  και λήγει  στις 27-3-2020.