Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής από το πρακτικό 14/2018 ( Απολογισμός Δήμου Πύδνας Κολινδρού έτους 2018 ) .