Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου ΥΕ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από
07-06-2024 έως 13-06-2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλ.: 2353350105 – 106).
Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τηλέφωνα: 2353350124 – 136 στην κα
Αργυριάδου Αργυρώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 07-06-2024 έως 13-06-2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλ.: 2353350105 – 106).

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στοΓραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τηλέφωνα: 2353350124 – 136 στην καΑργυριάδου Αργυρώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf417.14 KB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ n1599-peri_mi_katadikis.doc44 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-1.doc76.5 KB

ΕΣΠΑ