Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για το Δημοτικό κολυμβητήριο Κολινδρού

Η ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού

αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κολινδρού...