Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη απασχόληση απο την ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Πύδνας Κολινδρού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών