Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του δήμου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 04-04-2023 έως 06-04-2023 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο, τηλέφ: 2353350105-106).

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τηλέφωνα: 2353350114-136 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση.pdf551.34 KB
Αίτηση.doc30.5 KB
Υπευθυνή Δήλωση.doc48.5 KB
Υπεύθυνη δήλωση-προσόντα.doc46.5 KB

ΕΣΠΑ