Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου για τη καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων του δήμου

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf526.38 KB
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση .doc138.5 KB