Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ έξι (6) ατόμων για κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση τους από 17/5/2018 έως και 29/5/2018 , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ.60300 Αιγίνιο, απευθύνοντάς την στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Σταματίας Γεωργιάδου

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση.pdf844.91 KB
Έντυπο αίτησης ΣΟΧ .doc170.5 KB
Παράρτημα.doc432.5 KB