Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 6 ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπείγουσων αναγκών

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e– mail : aiginio@otenet.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 22-01-2021 έως 28-01-2021.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e– mail : aiginio@otenet.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 22-01-2021 έως 28-01-2021.

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση.pdf224.8 KB
Αίτηση.doc29.5 KB
Υπεύθυνη Δήλωση.doc44 KB
Υπεύθυνη Δήλωση.doc50 KB