Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 2μήνης σύμβασης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail: difopapou@gmail.com ή στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.Δήμου ΠΥΔΝΑΣ-KΟΛΙΝΔΡΟΥ (οδός Νικολάου Λούση 14 Τ.Κ. 60300 Κολινδρός).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων κάθε δημοτικής ενότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από 17 Μαρτίου 2023 έως την 22 Μαρτίου 2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 15:00. Tηλ. επικοινωνίας:23533-50108 & 23533-50211

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 2ΜΗΝΟΥ.pdf503.5 KB
ΑΙΤΗΣΗ.doc32.5 KB