Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ενός ατόμου -ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργων- με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση.pdf406.24 KB
Υπεύθυνη Δήλωση-.doc47.5 KB
Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης.doc43.5 KB
Αίτηση.doc26.5 KB