Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ2/2020 δυο (2) ατόμων ΥΕ Εργατών-τριων (Συνοδών απορριμματοφόρων) με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, αρχίζει από αύριο 24-6-2020 και λήγει 3-7-2020.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aiginio@otenet.gr 

 

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση.pdf770.24 KB
Παράρτημα Ανακοίνωσης.doc422.5 KB
Έντυπο Αίτησης.doc167.5 KB
Υπεύθυνη Δήλωση.doc48.5 KB