Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθαριστών/τριών για τις σχολικές μονάδες του δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης!

ΕΣΠΑ