Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για το έργο με τίτλο:Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Δημαρχείου Αιγινίου.

ΕΣΠΑ