Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, αντλίας θερμότητας και BMS στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου