Ένταξη της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση Γιαννίτσι» Τ.Κ.Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Απόφαση ένταξης πράξης για φίλτρο Αλώνια_0.pdf

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την
απομάκρυνση του μαγγανίου από την γεώτρηση στη θέση «Μοναστήρι» (Κρυονέρι) της Τ.Κ. Αλωνίων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Ν.
Πιερίας, στην οποία ανιχνεύτηκε μαγγάνιο πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.
Το σύστημα επεξεργασίας νερού θα αποτελείται από μια μονάδα φίλτρανσης δυναμικότητας 50 m3/hr, η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλο
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση του μαγγανίου από το νερό.
Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του μαγγανίου από το νερό, ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές μαγγανίου εντός των
επιτρεπτών νομοθετικά ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση ένταξης πράξης για φίλτρο Αλώνια_0.pdf319.8 KB

ΕΣΠΑ