Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργιά Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχα του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020»