Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 22-9-2017 & ώρα 10:00π.μ.