Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 26-4-2017 & ώρα 18:00